default_mobilelogo

OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

Likwidator Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w likwidacji z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 16/17 w Gdańsku informuje, że przedmiotowy związek zawodowy został postawiony w stan likwidacji na mocy Uchwały nr 3/2024 Walnego Zebrania Członków Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2024 r. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby związku w terminie 1 miesiąca od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.